כלבים

תצפית כלבת - 10 ימים מעת אירוע הנשיכה

סעיף 4(2) לפקודת הכלבת קובע כי בעל חי שנעצר על-פי הפקודה לצורך ביצוע תצפית כלבת יבודד למשך 10ימים מיום התחלת המעצר. מחבר המאמר סבור כי לשון פקודת הכלבת, פרשנותה על ידי בתי המשפט והצורך הרפואי מורים באופן שאינו משתמע לשני פנים כי תקופת ההסגר הינה לכל היותר 11 יום מעת אירוע הנשיכה ולא 10 ימים מיום תחילת ההסגר. במסגרת המאמר מוצגים הנימוקים, הצעות החוק ופסקי הדין המלמדים על כך שפרק הזמן לצורך ביצוע תצפית כלבת הינו 10 ימים מעת קרות האירוע.
22/07/2012

תקדים לבוביץ'

פסק דין תקדימי בעל חשיבות מן המעלה הראשונה לבעלי חיות המחמד בכלל, לבעלי כלבים ולכלבים עצמם בפרט, ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה. פסק הדין בע"א 45253-03-10 לבוביץ' נ' רונן, מבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי מי שיעשה שימוש ציני בפקודת הכלבת יישא במלוא האחריות לתלונות הכזב.
25/05/2010