הימורים

השלכות כבדות משקל

בעקבות החלטתו של בית משפט השלום בראשון לציון בעניין סמכות שיפוטו על פעילות אתר ההימורים ויקטור צ'נדלר, ניתן לראות כי בית המשפט הגיע למספר ממצאים ומסקנות בעלי השפעה לא מבוטלת על האינטראקציה בין הגולש הישראלי ואתרים הנמצאים בחו"ל מחד ומאידך כל הגורמים הנמצאים בתווך. הואיל ולמסקנות אלה השפעה רחבה שאינה שמורה רק לאתרי ההימורים והן עלולות להשפיע על כלל ספקי השירותים באינטרנט, כך מבלי שים, בפנינו אחד מפסקי הדין בעלי ההשפעה הנרחבת ביותר שניתנו עד כה בתחום דיני הרשת.
30/01/2007

הכרת שש-בש כ``משחק אסור`` - תחילתו של מדרון חלקלק

עולם המשחקים המקוונים בכלל ואלה במסגרתם ניתן להרוויח כסף בפרט, רק בחיתוליו. במידה והכרזתו של משחק כ"משחק אסור" תתבצע ללא קביעת קריטריונים ברורים ומתודולוגיית בחינה ראויה, מספר לא מבוטל של משחקים המשלבים יכולת ומזל עלולים להיסחף אל אותו מדרון חלקלק ולכך השלכות כלכליות, חברתיות ובעיקר פליליות.
14/12/2006

הימורים באינטרנט

לאחרונה ניתן ללמוד כי יותר ויותר שופטים נוקטים עמדות שונות בנושאים הקשורים לאינטרנט, עמדות אשר מתבססות על חכמת העולם הפיזי אך לא תמיד עולות בקנה אחד עם מציאות העולם הוירטואלי.

01/11/2001