משפט ופרוצדורה

השופטת אגמון - גונן על טכנולוגיה ודיני רשת

מחבר המאמר מתייחס להתבטאות מיוחדת במינה של השופטת אגמון-גונן במסגרתה הביעה דעתה על המקרה ועל החלטתה בפרשת הפרמייר ליג העוסקת בשידורי ספורט באינטרנט.
22/10/2009

תמריץ שלילי לאיסוף ראיות פלילי

לאור מספר לא מבוטל של פרסומים הנוגעים למידע ממוחשב, הנאסף על-ידי משטרת ישראל, מעלה המחבר תהיות האם באמת קיים איזון ראוי בחוק ובפסיקה הישראליים בין הצורך לתת בידי הרשות האוכפת כלים במלחמתה בפשיעה הגואה לבין הצורך בשמירה על פרטיות ה``אזרח הקטן``? והאם לאחר מתן כלים מתאימים, אכן קיימים מנגנוני ביקורת מתאימים.
08/02/2007

יישוב סכסוכים באמצעות האינטרנט

אם בעולם הפיזי יש מידה לא מבוטלת של הצלחה להליך הגישור, אזי מדוע שלא להמירו לעולם המקוון? הרי ברור כי לגישור באינטרנט יש פוטנציאל עצום מעצם היותו וירטואלי. באינטרנט קיימים אתרים המעסיקים מגשרים מקצועיים הפותרים סכסוכים מכל הסוגים, אתרי גישור המתמחים בהפרות שביצעו אתרים אחרים או אתרים המתמחים בסוגי עסקאות ספציפיים כגון ביטוח, טכנולוגיה וכיו``ב.
01/09/2001

מערכת אחת – חוק אחד

מאמר הנוגע בקצרה בגישה האמריקנית לחקיקת מערכת חוקים משולבת בנושאים שונים לרבות בתחום הגנת דואר אלקטרוני, ייצוא טכנולוגיות הצפנה ועוד.
02/08/2000

התפתחות הרגולציה באינטרנט

מאמר המביא מספר דוגמאות להתפתחות החקיקה והפסיקה באינטרנט.
14/04/2000

המצאת כתבי בי-דין בעולם הקיברנטי

מאמר העוסק בתוכנית מחשוב בתי המשפט בישראל המכונה גם ``מב``ת 2000`` אשר נועדה ליעל את המערכת הטכנית המסורבלת של בתי המשפט המתבססת בעיקרה על דף הנייר.
14/04/2000