נזיקין וביטוח

אחריות הורים ומורים בעידן המידע - חלק 1 מתוך 2

מאמר ראשון מתוך שניים המציג בפני הורים ומורים את הסיכונים הנובעים מנגישות ילדיהם ותלמידיהם למכשור אלקטרוני ולערוצי מידע, כגון מחשבים, טלפונים חכמים ולאינטרנט.
05/10/2009

MCRM ו-ICRM

אחריות גורמים באינטרנט למעשיהם, מעשי לקוחותיהם והשלכות תעבורת המידע העובר בתחום שליטתם, גרמו לעלייה בסוג ורמת הסיכונים להם נחשף יזם עם כניסתו לאינטרנט. בשנים האחרונות סכומי הכסף המעורבים בטכנולוגיות חדשות ובשירותים באינטרנט היוו בסיס פורה להתפתחות הפן הכלכלי באינטרנט ופיתוח מודלים עסקיים שעד היום לא היו בנמצא. האפשרות שבה ניתן להיפגע על-ידי גורמים עוינים באינטרנט הפך לפתע לממשי כאשר חברות גדולות כקטנות נאלצו להפסיק את פעילותן למשך פרק זמן לא מבוטל ולהקים מחדש את מערכותיהן תוך ספיגת נזקים כלכליים כבדי משקל ופגיעה חמורה, בין היתר, למוניטין ולרמת הישרדות החברה שניתן היה לצפות לולא מקרים שכאלה.
08/03/2001

מי ישלם על הנזקים?

מאמר העוסק בנזקים שעלולים להיגרם בעולם הפיזי בעוד שמקורם בעולם הוירטואלי וכיצד חברות הביטוח יכולות לשאת בעול הנזקים.
17/07/2000