ספקי שירותים באינטרנט

מדיניות משפטית רצויה בפורום הישראלי

אחריות ספק שירותים באינטרנט לפעולות ומחדלים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו הינה אחת מן הסוגיות השכיחות ביותר עוד משחר הולדת ה-World Wide Web. במסגרת מאמר זה, מנתח המחבר את פסק הדין של השופטת רות רונן בת.א. 037692/03 (שלום ת"א) יצחק סודרי ואח` נ` ארנון שטלריד אל מול המגמה הבינלאומית בהטלת אחריות עקיפה על ספקי שירותים באינטרנט.
03/08/2005

ASP - ספק שרותי תוכנה

ספק שירותי תוכנה ברשת הידוע גם בשם Application Service Provider חשוף לסיכונים משפטיים באינטרנט יותר מאשר כל ספק שירותים אחר באינטרנט. ניתן לומר כי מבחינה משפטית, ברוב המקרים, ספק שירותי תוכנה באינטרנט ואופן השתלבותו במרחב הקיברנטי הינו כשאר אחיו ואחיותיו ספקי השירותים באינטרנט, בשינויים המחויבים, ובראשם ה-ISP. ברם, לא בכל מקרה ניתן יהא להשתמש בבסיס המשפטי שפותח במהלך השנים האחרונות בנוגע לספקי השירות באינטרנט מאחר ומדובר בשירות חדש הכולל מרכיבים ייחודיים לו.
08/04/2001

אחריות ספק שירותים באינטרנט, חלק 5 מתוך 5

מאמר חמישי מתוך סדרה של חמישה מאמרים המתמקדים בסוגיית אחריות ספק שירותים באינטרנט (Internet Service Provider) לפעולות ומעשים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו.
15/01/2001

ניזיקין באינטרנט - אחריות ספק שירותים באינטרנט, חלק 4 מתוך 5

מאמר רביעי מתוך סדרה של ארבעה מאמרים המתמקדים בסוגיית אחריות ספק שירותים באינטרנט (Internet Service Provider) לפעולות ומעשים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו.
08/12/2000

אחריות ספק שירותים באינטרנט, חלק 3 מתוך 5

מאמר שלישי מתוך סדרה של חמישה מאמרים המתמקדים בסוגיית אחריות ספק שירותים באינטרנט (Internet Service Provider) לפעולות ומעשים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו.
02/12/2000

נזיקין באינטרנט - אחריות ספק שירותים באינטרנט, חלק 1 מתוך 5

מאמר ראשון מתוך סדרה של חמישה מאמרים המתמקדים בסוגיית אחריות ספק שירותים באינטרנט (Internet Service Provider) לפעולות ומעשים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו.
01/12/2000

אחריות ספק שירותים באינטרנט, חלק 2 מתוך 5

מאמר שני מתוך סדרה של חמישה מאמרים המתמקדים בסוגיית אחריות ספק שירותים באינטרנט (Internet Service Provider) לפעולות ומעשים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו.
01/12/2000