סמכות שיפוט

צרפתים, נא לא לגעת בחוקה האמריקנית

מאז שבית המשפט העליון מצא את חברת Yahoo בהפרה חמורה של הקוד הצרפתי וזאת למרות ש Yahoo הינה ישות אמריקנית והעברה לכאורה חלה באינטרנט, בית המשפט הפדראלי בקליפורניה קבע בהחלטה תקדימית לא פחות מרעותה הצרפתית כי לבית המשפט האמריקני סמכות שיפוט על אותם ארגונים צרפתיים שפתחו את ההליכים נגד Yahoo מלכתחילה.

10/07/2004

סמכות שיפוט באינטרנט, לאן?

אחת מהבעיות המרכזיות בתחום המשפט באינטרנט נובעת מתחום סמכות השיפוט המקומי והענייני באינטרנט. בעולם חסר גבולות המשתרע על מאות מדינות שונות בעלות חוקים מקומיים ונהלים פנימיים, אין מערכת נורמטיבית אחת ובפועל, באינטרנט הכל מותר. סמכות השיפוט המקומית קשורה לחלוקה הגיאוגרפית של המדינות ולזיקת בתי המשפט אליהן.
19/07/2001

סמכות שיפוט באינטרנט

מאמר העוסק באחת מאותן סוגיות כבדות משקל הידועה גם בשם סמכות שיפוטית באינטרנט.
05/11/2000