חופש הביטוי

מדיניות משפטית רצויה בפורום הישראלי

אחריות ספק שירותים באינטרנט לפעולות ומחדלים שאינם נובעים באופן ישיר ממעשיו ו/או מי מטעמו הינה אחת מן הסוגיות השכיחות ביותר עוד משחר הולדת ה-World Wide Web. במסגרת מאמר זה, מנתח המחבר את פסק הדין של השופטת רות רונן בת.א. 037692/03 (שלום ת"א) יצחק סודרי ואח` נ` ארנון שטלריד אל מול המגמה הבינלאומית בהטלת אחריות עקיפה על ספקי שירותים באינטרנט.
03/08/2005

חופש הביטוי הקיברנטי

חופש הביטוי הינה אחת מעמודי התווך עליהן העולם הנאור נשען ובמקרים מסוימים יש הגורסים כי חופש הביטוי הינו הראשון מכל אותן זכויות בסיסיות, לאור זאת שחופש הביטוי והמחשבה והבעתה טומנת בחובה את החופש האמיתי שניתן לאדם באשר הוא.
ברם, בעולם המקוון אין כך הדבר. מעבר לבעיית סמכות השיפוט ויכולת האכיפה לא קיימת אותה אמת-מידה שעל פיה נקבע האם זכות אחת גוברת על רעותה והראיה לכך הינה אותה חזית חדשה שנפתחה נגד גורמים שונים באינטרנט אשר מותחים את גבולות חופש הביטוי באופן שלא נפגשנו עמו לפני כן.
12/12/2001